Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
KURUMSAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Hakkımızda

OMÜ Vakfı Koleji olarak anasınıfı ile başlayan eğitim yolculuğunu ortaokul son sınıfımıza kadar süratle ve yenilikçi fikirlerimizle ilerletmekteyiz. Yapılandırmacı eğitimin gerektirdiği tüm aktivite ve şartları uygulayarak eğitime katkı sağlamaktayız.

Okulumuzun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü sınırları içinde yer alması birçok açıdan ayrıcalık sağlamaktadır. Üniversitemizin uzman akademik kadrosuyla daimî iş birliği ve çalışma içinde eğitim vermekteyiz. OMÜ Vakfı Koleji olarak, OMÜ akademisyenlerinden oluşan danışman heyeti ile eğitim ve öğretim sürecimizi güçlendiriyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fakültelerine düzenlenen geziler öğrencilerimizin öğrendiklerini kalıcı bir şekilde somutlaştırmalarına imkân sağlamaktadır. Bu yönüyle, OMÜ Vakfı Koleji, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bilim-sanat-spor ve sosyokültürel zenginliklerini öğrencilerine sunmaktadır. Bunun yanı sıra; Tıp Fakültesi ile olan yakınlığımız öğrencilerimizin sağlıklarını denetim altında tutmamızı kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde, sunduğumuz yemek imkanları Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği iş birliği kontrolüyle gerçekleşmektedir.

Modern teknolojik gelişmeler doğrultusunda bütün sınıflarımız akıllı tahta ile donatılmıştır. Öğrencilerimiz için multimedya desteğiyle oluşturulmuş laboratuvar ve sınıflarımızda, yaş ve bilgi düzeylerine uygun olarak bilgisayar destekli eğitim verilmektedir. Bireysel gelişim hızları ve yeteneklerine uygun olarak öğrencilere sunulan eğitim-öğretim materyalleri, akıllı tahtalarla zenginleştirilerek öğrenmenin daha eğlenceli ve kalıcı olmasına imkân sunmaktadır. Okulumuzdaki bilişim teknolojileri eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim (BDE), yaş ve sınıflara göre plânlı bir şekilde uygulanmaktadır. Amacımız; bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilerimize kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmektir.

Bunun yanında, öğrencilerimize erken yaşta bilişim teknolojilerini doğru kullanmayı öğretmeyi önemsiyoruz. Teknolojiyi verimli kullanabilen, çağın gerek ve imkanlarından azami derecede istifade edebilen, bilgiye en hızlı ve en güvenilir yöntemlerle erişebilen, bilişim teknolojilerini hedeflerine ulaşmak için doğru formlarla harmanlayabilen, sosyal gelişimini destekleyen araçları bilinçli bir şekilde kullanabilen, teknoloji kültürü ve etiği anlamında olgun, bilgisayar kullanma becerisiyle akademik derslerini destekleyen, interaktif eğitim uygulamalarını da aktif olarak kullanabilen nesiller yetiştiriyoruz.

Eğitimin temel anlamda ileri bir boyut kazandığı Ana Sınıfı aşamasında; çocuklarımızın etkin, eğlenceli ve kaliteli vakitler geçirmelerini sağlayıp ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim ortamları oluşturmayı ve her öğrencimizin kabiliyetlerini mümkün olan en üst düzeyde geliştirmeyi amaçlamaktayız. Yaparak ve yaşayarak öğrenme doğrultusunda; oyunlarla ve çeşitli etkinliklerle hem eğlenme hem de öğrenmeyi gerçekleştirmekteyiz. Gerekli gelişim alanlarında (dil, sosyal-duygusal, bilişsel, psikomotor ve öz bakım becerileri gibi) en doğru şekilde eğitimi sunma çabasındayız. Bireysel anlamda da çocuklarımıza insan, doğa ve vatan sevgisi kapsamında milli, kültürel, toplumsal ve ahlaki değerleri içlerindeki öz güven duygusunu geliştirerek ve bilimsel düşünmeye yönlendirerek kazandırma yolundayız.

Ana Sınıfımızda Neler Var?
 • MEB müfredatına uygun okul öncesi eğitim programı
 • Çoklu zeka gelişimini destekleyici etkinlikler
 • İngilizce konuşma ve uygulama dersleri
 • Fen ve doğa etkinliklerine yönelik gözlem çalışmaları
 • Sanatsal ve sportif faaliyetler
 • Müzik ve drama
 • Etkileşimli tahta uygulamaları
 • Özel gün ve hafta kutlamaları
 • Değerler eğitimi
 • Veli katılımlı etkinlikler
 • İlkokula hazırlık çalışmaları
Ana Sınıfında ve ilkokulda uygulamış olduğumuz yapılandırmacı yaklaşım esaslarına çeşitli ilke ve etkinlikler ekleyerek eğitim yolculuğumuza hız  katmaya devam ediyoruz. Güçlü ve kalıcı bir öğretim gerçekleştirme gayesinde olduğumuz İlkokul kademesinde; bireysel eğitim ve öğrenmeyi ön planda tutan öz güveni yüksek, araştırmacı, sorgulayan ve ezberlemeden, eğlenerek öğrenen yaratıcı ve üretken bireyler yetiştiriyoruz.

Bireysel ölçme ve bütüncül değerlendirmeye inanıyor başarma duygusu ve heyecanıyla başarının sınırlarını zorluyoruz.

Bilgi çağında; düşünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorgulayan ve sorun çözen bireyler yetiştirmek temel amaçlarımızdan biridir.

Eğitim programımız; öğrenme sürecini etkin kılan, öğrenciyi öğretmen kılavuzluğuyla olabildiğince aktifleştiren, yapılandırmacı yaklaşımı iş birlikçi öğrenmeyle sentezleyerek öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve öğrenme stillerine uygun bir profil çizmektedir. Uyguladığımız öğrenci merkezli program, bilgi çağı teknolojisinin kullanımıyla desteklenen disiplinler arası çalışmalar, projeler ve araştırmalarla beraber teknolojik ders araç gereçleriyle de eğitime katkı sunmaktadır.

İlkokul kademesindeki müspet gelişime katkı olarak Ortaokul kademesinde uzman bir kadro ile başarıyı ivmelendiriyoruz. Uygulanan çeşitli yöntem-teknik ve sistemlerle öğrencilerin etkin kazanımlarını ve beceri temelli öğrenimlerini geliştirme amacındayız. Titizlikle üzerinde durduğumuz ortaokul kademesinin LGS başarılarının haklı gururuyla daha çok motive oluyoruz.

Ortaokul kademesinde hangi akademik etkinlikler mevcut?
 • Koçluk Sistemi: Akademik açıdan öğrenci takibinin yapıldığı, belli bir grup öğrencinin bir branş öğretmenince sürekli takip edildiği danışmanlık sistemidir.
 • Danışma Sistemi: Cuma günleri okul yönetimi tarafından takip ve dağıtımı yapılan çizelgede, öğrencinin destek alma ihtiyacı hissettiği ders ve konuyu belirtmesi üzerine lgili müdür yardımcılığı ve rehberlik servisinin bir sonraki hafta için hazırladığı programda öğretmen ve öğrenciyi buluşturduğu bire bir derslerdir.
 • Ödev Takip Sistemi: Branş öğretmenlerimizin sınıflarda bulunan çizelgelere ödev veriliş ve kontrol tarihlerini yazarak ödev yığılımının önüne geçilen sistemdir. Yapılmayan ödevler Rehberlik Servisi tarafından velilere aktarılmaktadır.
 • Pazartesi-Salı Dersleri: Ortaokul 7 ve 8. Sınıflar içindir. 1. Dönem ve 2. Dönem LGS Sınavı’na kadar 8. Sınıflara,LGS Sınavı’ndan sonra 7. Sınıflara yönelik; pazartesi ve salı akşamları 17.00’den 20.00’ye kadar Türkçe, Matematik, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden takviyelerin yapıldığı kurs programıdır.
 • Cumartesi Kurs Programı: Cumartesi günleri ortaokul öğrencilerinin katılımıyla 08.50’den 15.00’e kadar yapılan, konu tekrarı ve bol soru içeren hafta sonu kursudur.
 • LGS Kampı: 8. Sınıf öğrencileri içindir. LGS Sınavı’ndan bir hafta önce başlayıp LGS Sınavı’na kadar devam eder.
 • Kampta Rehberlik: OMÜ Vakfı Koleji Rehber Öğretmen’inin yaptığı rehberlik hizmetlerinin yanı sıra kaygı kontrolüne yönelik grup rehberlik etkinlikleri ile sınava hazırlanan öğrencilerimize psikolojik açıdan destek sağlanır.
 • Okuma Dersleri: Ortaokul öğrencilerinin Türkçe zümresi tarafından belirlenen kitapları eş güdümlü olarak okudukları ders saatidir. Okuma saatinde klasikler, ünlü Türk yazarların seçkin kitapları okutulur. Takip edilen kitaplar ve evde okunması istenen kitaplar velilerimize SMS ile bildirilmektedir.
Okulumuzdaki Rehberlik Hizmetleri mesleki, eğitsel, kişisel-sosyal anlamda hız kesmeden devam etmektedir. Öğrencileri tanımaya yönelik faaliyetler ile başlayan bu çalışmalar, akademik açıdan onlara yardımcı olacak bireysel çalışma programının hazırlanması ile devam eder. Süreç içinde yapılan birebir görüşmelerden elde edilen verilerle öğrenciye daha profesyonel bir yaklaşım sağlanır.

Okulumuzdaki Yabancı Dil eğitimi modern koşullar eşliğinde etkinlik ve beceri kazandırmaya yönelik gelişim göstermektedir. Yabancı dil öğrenimi; öğrencilerimizin aktif çabalarına öğretmenlerimizin rehberliğinde sağlam temellere oturtulmaktadır. Öğrencilerimizi öğrenmeye teşvik ederek, dil öğrenimine karşı istekli olmalarını sağlayarak, kendilerini uluslararası ortamlarda rahat ifade edebilecekleri tek bir dünya yaratarak, ebeveynlerle iş birliği içinde olmak suretiyle bilgi paylaşımda bulunarak kaliteli bir eğitim sunmaya çalışıyoruz.

Dil öğrenmek; yalnızca öğrenilen dilin konuşulması değil aynı zamanda o dilin ait olduğu kültürü, gelenekleri, müziği, sanatı, coğrafyayı ve bunun gibi daha birçok unsuru da öğrenmek anlamına gelmektedir. Okulumuz bu unsurların farkındalığını tümüyle sağlamak için üniversitemizden de yardım alarak çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Erasmus ve Mevlana gibi programlardan faydalanmak suretiyle uluslararası öğrencileri okulumuzda sık sık misafir ediyor ve oluşan atmosfer sayesinde öğrencilerimizin tecrübelerini arttırmalarına yardımcı oluyoruz.

Okulumuzda yürütülen Sosyal - Sportif Etkinlikler ve Beden Eğitimi dersleri sistemli bir şekilde işlemektedir. Amacımız; fiziksel farklılıkları ve farkındalıkları bir bütün hâlinde ele alıp her anlamda sağlıklı, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra; gelişime açık yönümüzü de bu kapsama alıp farklı branşlarla çocuklarımızın üretken yanlarını ön plâna çıkarmayı görev biliyoruz.

Sosyal ve Sportif Faaliyetler Genel Koordinatörlüğümüz tarafından takip edilip planlanan etkinlikler kapsamında birçok resmî tören, kutlama, bireysel ve grup gösterileri, tiyatro ve göz alıcı etkinliklerle öğrencilerimizi zihinsel olduğu kadar fiziksel ve kültürel anlamda da geliştiriyoruz.