Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
KURUMSAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Vizyonumuz

Lider bir eğitim kurumu olmaktır.

  • Çalışanların görevlerini iyi yapmanın huzurunu duyduğu
  • Hem hizmeti alan öğrencilerin hem de toplumsal çevrenin güven ve saygınlığını kazanmış
  • Çalışma ortamı, öğrenci davranış ve başarıları ile çevresinde örnek teşkil eden
  • Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, topluma lider ve model olabilecek
  • Kurumsal kültürü ve kimliği güçlü
  • Eğitimdeki tüm yeniliklere açık
  • Yeni modeller üreterek öncülük eden
Lider bir eğitim kurumu olmaktır.