Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
KURUMSAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Misyonumuz

Araştıran, gelişen, geliştiren, dönüşen, dönüştüren kendini keşfetmiş bireyler yetiştirmektir.

 • İleri teknoloji ve çağdaş eğitimin tabiatla iç içe bir ortamda verildiği
 • Türk milli eğitiminin temel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, vatanını, milletini bayrağını seven ve manevi değerlerine bağlı
 • Milletine ve ailesine yararlı
 • Değişimlere kolay uyum sağlayabilen
 • Milli ve evrensel değerlere açık
 • Kendine güvenen, hoşgörülü, sorumluluk sahibi
 • Yeteneklerini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanabilen
 • Bilimi, sanatı, kültürü ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen
 • Pozitif düşünceye sahip
 • Etkili iletişim kurabilen ve örnek insanlar yetiştiren
 • Araştırmacı ve bilimsel düşünceye açık
Bireyler yetişmektir.