Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

We Do Steam Together

ERASMUS

STEAM

  • TANIM (PROJE AÇIKLAMASI)

We do STEAM, "Birlikte Fen, teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik yapıyoruz" ifadesinin kısaltmasıdır. 5 Avrupa ülkesinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir Erasmus+ projesidir.  Koordinatörü Türkiye dir. Projemizin ortakları ise Polonya, Portekiz, Romanya ve Estonya dır.

Bu projenin amacı, öğrencilerin eğitiminde STEAM yaklaşımının uygulanmasına yönelik pedagojik ve dijital yeterliliklerini geliştirmek ortaokul öğretmenlerinin ihtiyaç ve isteklerinin analizinin sonucudur.

  • PROJE HAKKINDA DETAYLİ BİLGİ

STEAM Eğitimi fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sayesinde öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgilerin günlük hayatta nasıl kullanacaklarını öğrenmektedir. STEAM ile yapılan eğitimler sayesinde öğrencilerin öğrendikleri bilgiler daha kalıcı hale gelmektedir. STEAM çalışmaları sayesinde öğrenciler dersleri daha fazla sevmekte ve daha iyi kavramaktadırlar. Avrupa Birliği 2020 hedefleri arasında yer alan "Okuma, matematik ve bilim alanlarında 15 yaş grubunda başarısızlık oranının % 15 altına düşürülmesi" hedefine ulaşılmasına büyük katkı sağlanmış olacağız. Ülkemizin hazırladığı MEB 2023 vizyonunda da matematik, fen, sosyal ve sanat gibi faaliyetlerin günlük hayat ile bağdaşlaştırılması istenmektedir. Sanat, insanlar tarafından kullanılan sözlü iletişim araçlarından daha önce var olmuştur. Sanat; tarih, insan ve doğa hakkında insanlara bilgiler iletir ve onlarla iletişim kurar. İnsan zihninde yorumlanan duygular maddeyle, ses ve sözlerle şekillenerek bir taş yığını anlamlı bir nesneye, notalar güzel bir müziğe, çeşitli boyalar güzel bir resme dönüşür ve sanatsal bir yorum kazanır. Proje sayesinde sanatın içerisindeki bilim daha anlaşılır hale gelecektir.

Yapılan hareketlilik faaliyetleri sonrasında hareketliliğe katılan öğrencilerin akademik başarıları, sosyal yaşamları, arkadaş ilişkileri gibi özellikleri gözlemlenecektir. Yapılan bu çalışmalar raporlandırılacaktır. Proje ortağı her ülkenin öğretmeni yurt dışında elde ettikleri kazanımları ülkelerinde okullarında aktaracaklardır.

Hibe almaya layık görülen 82 proje arasında

Söz konusu proje, Türkiye Ulusal Ajansına yapılan 1202 proje başvurusundan hibe almaya hak kazanan 82 proje içerisinde yer almıştı.

Vakıf Koleji, Samsun’da hibe almaya değer görülen tek okul

Samsun’da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan tek okul olan OMÜ Vakfı Koleji, kabul edilen Erasmus+ projesi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 4 önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir öğretim modeli olarak tanımlanan STEAM’ın uygulama alanını sanat ile güçlendirdi.

STEAM sayesinde öğrenciler, problemlerin çözümünde yeni yaklaşımlara yöneliyor

OMÜ Vakfı Yönetimi; tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan “Birlikte STEAM Yapıyoruz” projesinin, öğrencilere günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlerle başa çıkmada yeni çözümler aramaya yönelik bir yaklaşım sunduğunu dile getirdi.

Ziyaret edilecek çeşitli ülkeler

OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri, 2022 – 2023 yılları arasında toplam 159 bin 5 yüz 87 avro bütçe ile Portekiz, Estonya ve Romanya ülkelerine de gidilmiştir.

We Do STEAM Together Projesi Web Sitesi İçin Tıklayınız