İLETİŞİM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

İnsan Kaynakları

Bizimle çalışmak ister misiniz?

2021- 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı için bütün branşlardan başvurular değerlendirilecektir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI KOLEJİ
ANASINIFI - İLKOKUL - ORTAOKUL

"Bilgi çağının bilim yuvası"