İLETİŞİM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

İnsan Kaynakları

OMÜ VAKFI KOLEJİNDE GÖREV YAPMAK İÇİN BAŞVURU YAPANLARIN DİKKATİNE
  1. WEB sayfamızdaki İnsan Kaynakları başvuru sitemiz yıl boyunca sürekli açık durumdadır.
  2. Personel istihdam durumu WEB sitemiz üzerinden takip edilebilir.
  3. Başvurularda fotoğraf olması zorunludur. Okul formatımıza uygun hazırlanan CV’ler WEB sayfamız üzerinden insan kaynakları başvuru sistemi aracılığı ile yapılır. Okulumuza elden getirilen CV’ler de kabul edilir.
  4. Öğretmen olarak başvuru yapan adayların değerlendirmeye alınabilmesi için, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın MEB’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların  atamalarına esas olan alanlar ile ilgili niteliklere haiz olunması gerekir.
  5. Yanlış beyanlarda bulunulması başvuruyu geçersiz kılar.
  6. Öğretmenlik deneyimi hesaplanırken Eğitim Fakültesi mezunları için lisans mezuniyet tarihi, Eğitim Fakültesi dışındaki bir fakülteden mezun olan adaylar için formasyon alınan tarih itibari ile resmi okul ve özel okul ve dershanelerdeki öğretmenlik süresi dikkate alınır. Bunların dışında geçen çalışma süreleri ve staj süreleri öğretmenlik deneyiminden sayılmaz.
  7. Başvuruda cep telefonu numarasının ve e posta adresinin eksiksiz doldurulması gerekir. İletişim bilgilerinin geçersiz ya da eksiz olması nedeniyle ulaşılmayan adayların başvuruları sistemden silinir ve bu adaylara geri dönüşüm yapılmaz.