Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
MEDYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Pandemi Eylem Planı

ANA SAYFA | MEDYA | Güncel Haberler | 10 Ağustos 2020 Pazartesi

Bu çalışma, Dünya Sağlık Örgütü, T.C Sağlık Bakanlığı ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen uyarı, önlem ve kurallardan referans alınarak okulumuzda kurulan “COVİD-19 Yürütme Kurulunca” hazırlanmıştır.

Pandemi Eylem Planı

OMÜ VAKFI KOLEJİ COVID-19 YÜRÜTME KURULU

Mustafa Kurt OMÜ Vakfı Koleji Okul Müdürü
Halit Cüre OMÜ Vakfı Koleji İlkokul Müdür Yardımcısı
Pınar Korkmaz OMÜ Vakfı Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı

Okulumuz COVID-19 Tedbirleri

Eğitimin sürekliliği, toplumun ve çocuklarımızın geleceği için olmazsa olmazlardandır. Eğitim ve öğretim sürecinin yüz yüze devam edebilmesi için bizlere büyük sorumluklar düşmektedir. Bu sorumluluk okulumuzun tüm çalışanlarına, öğrencilerine ve siz değerleri velilerimize aittir. OMÜ Vakfı Koleji olarak eğitim-öğretim süreci, Milli Eğitim Bakanlığının önerdiği çalışma takvimi ve ders saatleri çerçevesinde planlanacaktır.

 

COVID-19 Pandemi sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı ve / veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan düzenlemeler, karar ve uygulamalar dâhilinde OMÜ Vakfı Kolejinde;

 

 

 • Öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin toplu olarak bir araya geleceği organizasyonlar yapılmayacaktır.
 • Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının talimatları gereğince öğrencilerin okulda bulunduğu süre içerisinde okulumuza veli girişleri kısıtlanacaktır.
 • Tüm gezi ve organizasyonlar okul içi ve online ortamda gerçekleşecek şekilde planlanacaktır.
 • Etkinlik ve toplantılar online ortamda yapılabilecek şekilde planlanacaktır.

Genel Düzenlemeler

 • Okul giriş kapısından başlayarak, okul koridorları, kantin, sınıflar, lavabolar başta olmak üzere tüm öğrencilerin görebileceği sosyal mesafe, temizlik ve maske ile ilgili görseller yerleştirilmiştir.
 • Okul içerisinde görev yapan personelimizin ateşleri her gün ölçülecektir. Personel sağlık durumları okul içerisinde takip edilecektir.
 • Okul içerisinde ve okul bahçesinde öğrencilerimizin kullanacakları alanlar önceden belirlenmiştir. Tüm sınıflar kendileri için ayrılan bölgelerde teneffüslerini gerçekleştireceklerdir.
 • Sınıf zümrelerinin bulunması gereken toplanma alanlarını gösteren tabelalar yerleştirilmiştir.
 • Okul içerisinde görülür yerlere COVID-19 ile ilgili bilgilendirici afişler asılmıştır. (el yıkama, maske kullanımı vb.)
 • Tıbbi atıklar (maske, eldiven) için belli noktalara çöp kovaları yerleştirilmiştir. Bu atıkların boşaltılması düzenli olarak kontrol edilecektir.
 • Okulumuzun belli yerlerine dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilebilmesi için dezenfektanlar yerleştirilmiştir.
 • Asansör kullanımı sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde sınırlandırılmıştır. Asansör girişlerine bilgilendirici tabelalar asılmıştır.
 • Personel, öğretmen veya öğrencilerde şüpheli vaka tespit edildiği takdirde okulumuzda oluşturulmuş olan izole odasında gözetim altını alınacaktır. Aileye ve en yakın sağlık kuruluşuna bilgi verilerek müdahale edilmesi sağlanacaktır.
 • Okulumuzda bulunan tüm ortamların düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılmaktadır ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmektedir.
 • Okulumuzda lavabolarının gün içerisinde belli aralıklar ile dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.
 • Sınıfların her teneffüste havalandırılması sağlanacaktır.
 • Sık kullanılan yüzeyler (kapı kolu, aydınlatma tuşu, dolap kapakları, masa yüzeyleri vb.) düzenli olarak dezenfektan ile temizliği yapılacaktır.
 • Okulumuzda kullanılan oyuncak gibi ortak kullanıma açık gereçler her akşam okul görevlileri tarafından dezenfekte edilecektir.
 • Veli toplantıları vb. gibi organizasyonlar online yapılması planlanmıştır.
 • Pandemi süresince yüzme havuzu kullanılmayacaktır.
 • Okulumuza evlerden gelebilecek oyuncak vb. gibi materyaller kabul edilmeyecektir.

 

Okulumuzdaki Tüm Personel ile İlgili Önlemler

 • Öğretmenler tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında bilgilendirmeler sürekli yapılacaktır.
 • Okula girişlerde öğretmen ve diğer personelin her gün ateş ölçümleri yapılacaktır.
 • Öğretmen ve diğer personelin tıbbi maske kullanması ve belli aralıklarla tıbbi maskelerin değiştirilmesi sağlanacaktır.
 • Okul personeli okul saatleri içerisinde okul sınırları dışına çıkmayacaktır.
 • Hastalık belirtileri görülen personel izole odasında gözetim altında tutulacak ve en yakın sağlık kuruluşu bilgilendirilecektir.

 

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

 • Öğretmenler odasında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturulması sağlanacaktır.
 • Öğretmenler odasının düzenli olarak havalandırılması ve dezenfektesi yapılacaktır.
 • Sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında öğrencilerimizin sosyal mesafe kuralına uyması sınıf öğretmenleri ve nöbetçi öğretmenler tarafından sağlanacaktır.

 

 

Okulumuz Giriş ve Güvenlik Uygulamaları

 • Milli Eğitim Bakanlığı talimatları kapsamında öğrencilerin okulda bulunduğu süre boyunca veli girişleri kısıtlanacaktır. Güvenlik noktalarında beklemeleri sağlanacaktır.
 • Öğretmen ve personellerin ateşleri belirlenen güvenlik noktasında ölçülecektir.
 • Okula gelecek ürünlerin kabulleri okul girişinde yapılacak ve dezenfeksiyon işlemi sonrasında okul binasına girişi sağlanacaktır.
 • Ders çıkışlarında oluşabilecek yığılmayı engellemek için öğrencilerin belli aralıklar ile teneffüse çıkması sağlanacaktır.

 

Yemekhane / Kantin Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler

 • Yemekhane ve kantin görevlilerinin hijyen kurallarına uygun şekilde servis yapmaları sağlanacaktır.
 • Yemekhanede her sınıf zümresinin yeri önceden belirlenmiş olup, sınıflar bu alanlarda yemek yiyeceklerdir.
 • Yemekhanede sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde çapraz oturma düzeni şeklinde oturulması sağlanacaktır.
 • Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven vb. gibi malzemeler kullanılarak hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde servis yapmaları sağlanacaktır.
 • Yemekhane ve kantinimizde tabak, çatal, kaşık vb. malzemeler gerekli hijyen önlemleri alınarak kullanılacaktır.
 • Kantinde bulunan masa sayıları sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Yemekhane ve kantin düzenli olarak dezenfektesi yapılacaktır.

 

Öğrenciler ile İlgili Önlemler

 • Öğrencilerimiz okula maske takarak giriş yapacaklardır.
 • Öğrencilerimizin maskesini değiştirmesi gereken durumunda, öğretmen kontrolünde maskelerinin değişimleri gerçekleşecektir.
 • Grip vb. bulaşıcı hastalığı olan öğrencilerimiz okula kabul edilmeyecek ve ailesine bilgi verilecektir.
 • Okul içerisinde hastalık belirtisi gösteren öğrencilerimiz izole odasında gözetim alıtına alınacaktır. Aile ve en yakın sağlık kuruluşuna bilgi verilecektir.
 • Öğrencilerimize ait eşyalar özelleştirilecek ve ortak kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.
 • Öğrencilerimize oyunlarla sosyal mesafe kuralları öğretilecektir.
 • Öğrencilerimize COVID-19 ve el temizliği hakkında düzenli olarak bilgiler verilecektir.

 

Servis Düzenlemesi

 • Öğrencilerimiz servislere maske ile bineceklerdir. Servis içerisinde maske kullanılması zorunludur.
 • Okul servislerimiz araç içi temizliğini ve dezenfeksiyonunu düzenli olarak gerçekleştirecektir.
 • Servis dezenfeksiyonu ile ilgili çizelgeler okulumuza teslim edilecektir.
 • Okul servis araçlarının düzenli olarak havalandırılması yapılacaktır.
 • Öğrenciler servislerde her gün aynı koltukta oturacaklardır.
 • Servislerimize Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu afişlerden asılmıştır.
 • Servis şoförler ve hosteslerine COVID-19 ve kişisel hijyen, araç temizliği hakkında bilgilendirilme yapılmıştır.
 • Servis şoförü veya hostesinde hastalık belirtileri görüldüğü takdirde en yakın sağlık kuruluşuna ve okul yönetiminin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Pandemi Eylem Planı