MEDYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Matematik Kursu Veli Toplantısı Yapıldı

ANA SAYFA | MEDYA | Güncel Haberler | 1 Mart 2019 Cuma

OMÜ Çocuk Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (OMÜÇEM) ile OMÜ Vakfı Koleji arasındaki iş birliği protokolü eğitim programı kapsamında açılacak olan ve OMÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esen Ersoy’un vereceği “Yaratıcı Drama İle Matematik” eğitimi etkinliği hakkında veli bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Matematik Kursu Veli Toplantısı Yapıldı

YARATICI DRAMA İLE MATEMATİK VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Bir özel öğretim yöntemi olarak OMÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde yaratıcı drama yöntemini kullanmanın memnuniyetini ifade eden Ersoy, öğretim yöntemi hakkında yapılmış çalışmalar ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bunun bir tiyatro gibi algılandığı, ancak seyircisiz bir ortamda, belirli kazanımlar dikkate alınarak, eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan bir ortam planlanması gerektiği vurgulandı.

Kursun 5 gün ve 3’er saat olarak yapılandırıldığı ifade edilirken, içeriğin rasyonel (kesirli) sayılar olarak belirlendiği, diğer kurslarda ise farklı kazanım ve konular üzerinde de çalışmalar yapılacağı belirtildi. Sn. Ersoy; kursun 3 temel aşamadan oluştuğunu açıklayarak ilk aşamada öğrencilerin ısınması, ortama kazandırılması çalışmaları yapıldığı da sonra canlandırma ve keşfetme çalışmalarıyla çok daha kalıcı ve derinlemesine öğrenmelerin oluştuğunu ifade ettiler.
“Yaratıcı Drama ile Matematik” kursu 2 Mart Cumartesi günü saat 09:00-11:00 arası yetişkin özel öğretim gösterimi ve 11:00-13:00 arasında 4, 5, 6 ve 7. Sınıflardan kayıt yaptıran öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.


KURS İÇERİĞİ
Birinci Atölye: “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Etkinlik İletişim”

Etkinliğin Amacı: Katılımcıların proje sürecinde birbirlerini tanımaları ve birbirileri ile rahat bir şekilde iletişime geçebilmelerini sağlamaktır.

Etkinliğin Konusu: Katılımcıların yaratıcı drama öğretim yöntemi ile doğaçlama ve canlandırma süreçlerine katılarak birbirlerini tanımaları ve etkili iletişimi sağlayabilmeleri temeldir.

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı: Tanışma oyunları ile başlayan etkinlik çeşitli canlandırmalar ile tamamlanacaktır. Süreçte katılımcıların yaratıcılıkları, problem çözme becerileri, karar verme becerilerine yönelik canlandırma ve değerlendirmeler yer almaktadır.

İkinci Atölye: “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Kesirleri Öğreniyorum-I”

Etkinliğin Amacı: Katılımcıların kesirleri sıralama ve karşılaştırma kazanımını elde etmeleri sağlanacaktır.

Etkinliğin Konusu: “Kesirleri sıralar ve karşılaştırır.” Kazanımına yönelik olarak yaratıcı drama öğretim yöntemi ile oyunsu süreçler ile kalıcı öğrenmeler elde etmeleri sağlanacaktır.

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı: Planlanan etkinlikte Çılgın Çember Oyunu, Pay-Payda Oyun, Kesir Oyunu ve Kesir Dansı adlı oyunlar oynanarak ısınma aşaması gerçekleştirilecektir. Isınma aşamasının sonunda, çeşitli canlandırmalar ile pay ve payda kavramlarının öğrencilere hatırlatılması ve kesir seti takımından yola çıkılarak kesrin değerinin hissettirilmesi amaçlanmaktadır. Süreçte kesirleri karşılaştırma ve sıralama aşamalarına yönelik çeşitli etkinlikler yapılacaktır.

 

Üçüncü Atölye: “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Kesirleri Öğreniyorum-II”

Etkinliğin Amacı: Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemini öğretmek

Etkinliğin Konusu: “Kesirlerle toplama ve çıkma işlemini yapar.” Kazanımına yönelik yaratıcı drama atölye planı ile etkili matematik öğretimi gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı: Isınma oyunları oynandıktan sonra dramatik anı içeren çeşitli canlandırmalar planlanmıştır. Katılımcılar ile uçurtma yapımı için gerekli oranlar üzerinde canlandırmalar yapılacaktır. Farklı renk ve sayıda uçurtmanın yapımı için kesir değerleri üzerinde tartışmaya gidilen süreç kazanımın anlaşılması için kolaylık sağlayacaktır.

 

Dördüncü Atölye: “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Matematiği Keşfediyorum”

Etkinliğin Amacı: Pisagor’un matematiğe katkılarını kavratmak.

Etkinliğin Konusu: Pisagor’un matematiğe yönelik çalışmalarının yaratıcı drama yöntemi ile öğretilmesidir.

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı: Isınma aşamasında şeklini bul, tan oyunu, rengini söyle gibi çeşitli matematiksel oyunlar ile sürece yönelik hazırlıklar tamamlanacaktır. Canlandırma aşamasında Pisagor’un hayatından örneklere ait çeşitli doğaçlamalar yapılacaktır. Pisagor teoremi üzerine yapılan doğaçlamaların sonunda katılımcılar bilgilendirileceklerdir.


NASIL KAYIT YAPTIRILIR?
Buradan kayıt formunu doldurup aşağıda bilgileri verilen hesap numarasına yatırılan ücretin banka dekontunu okula teslim etmeniz yeterlidir.YARATICI DRAMA İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ KURSU KAYIT ÜCRETİ YATIRMA BİLGİLERİ

HESAP ADI (ALICI ADI SOYADI / TÜZEL KİŞİLİK-KURUM ADI):

OMÜ Döner Sermaye Saymanlığı

BANKA ADI:

T.C ZİRAAT BANKASI / 19 Mayıs Ün. Şubesi

HESAP NO:

9712395-5125

IBAN NO:

TR 730001001479097123955125

AÇIKLAMA:

OMÜÇEM-ÖĞRENCİ ADI SOYADI-MATEMATİK
Kurs takvimi kursiyer öğrencilere ayrıca bildirilecek olup kurs ücreti 300 TL dir.Banka tarafından ücreti kendisine iade edilen katılımcıların kurs kayıtları yapılmayacaktır.