Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Tanıtım

OMÜ Vakfı Koleji Özel Anasınıfı eğitim programı; Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı müfredat programına uygun, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, onların değişen ve gelişen bireyler oldukları göz önünde bulundurularak işlenmektedir. Programdaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencinin aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır.

Çocuğunuz okulumuzda bulunduğu süre içerisinde;

* İlköğretime hazır hale gelmeyi

* Kendi ihtiyaçlarını karşılamayı

* Toplum içerisinde yaşayabilmesi için gerekli kuralları

* Temel kavramları ve temel davranışları

* Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak  ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmayı.

* Benlik kavramını geliştirmeyi, kendini ifade etmeyi, sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenir.


SONUÇTA

Kendi kendine yeterli, ailesine ve topluma yararlı bir birey olacaktır.

Bir kurumdaki okul öncesi eğitim biriminin, çocukların eğitim gereksinimlerini karşılar nitelikte tasarlanmış olması önemlidir. İyi tasarlanmış eğitim ortamları çocukların etkin öğrenmelerini destekler ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirir. Bu yüzden ana sınıfımız, çocuklarımızın günlük eğitim yaşamında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda planlanmıştır.

 

Anasınıfımızdaki merkezler:

  • Blok Merkezi
  • Müzik Merkezi
  • Dramatik Oyun Merkezi
  • Sanat Merkezi
  • Fen Merkezi
  • Kitap Merkezi

 

Somuttan soyuta, zihni ve duyguları geliştirmeyi amaçlayan “Montesorri Sistemi” anasınıfı eğitimimizde uygulanmaktadır. Kendi işini yapabilmeyi, ekip çalışmasını gerçekleştirebilmeyi, özgürlük içinde disiplinli, paylaşmayı öğreten, kendi özgüvenini kazandırmayı amaçlayan sistemde mantık malzemelerini içeren araçlarla eğitim yapılır.

YEMEK ÖĞÜNLERİMİZ

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından oluşan anasınıfı yemek programımızda menüler çocukların öğünlük ihtiyacı olan yağ, karbonhidrat, protein gibi tüm besin ögeleri göz önüne alınarak Gıda Mühendisimiz  tarafından titizlikle hazırlanır.

Öğrenciler yemeklerini öğretmenlerinin gözetiminde yerken öğrencilerin temel ve doğru beslenme alışkanlıklarını da kazanmaları amaçlanmaktadır. Kahvaltılarımız ve diğer öğün gruplarımız çocuklarımıza cazip gelecek şekilde uzman kişiler tarafından hazırlanıp, hijyen kurallarına dikkat edilir.

 

Sabah kahvaltımız: 9.00

Öğle yemeğimiz: 12.00

İkindi kahvaltımız: 15.00 de olmak üzere üç öğün beslenme saatimiz vardır.

Anasınıfı yemekhanemiz çocukların yaş düzeylerine uygun mobilya ve aksesuarlarla düzenlenmiştir.

 

GÜNE BAŞLAMA

Çocuklar güne her sabah “SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ” adı altındaki oyun uygulaması ile başlar. Bu etkinlik sırasında ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve problemlerini çözme fırsatı bulur.
Yaratıcılığını kullanarak, sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. Ayrıca arkadaşları ve öğretmeni ile girdiği anlık ve günlük olaylarla ilgili diyaloglar sayesinde dil gelişimine de katkı sağlar.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Sanat etkinliklerinde çocuklarımıza görsel algılarını geliştirici, estetik değerler kazanabilecekleri ve yaratıcı düşüncelerini yansıtabilecekleri ortamlar sunulur. Çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları, yoğurma maddeleri ile hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Grup çalışmalarında iş birliği yapabilmeyi, kendilerini bireysel olarak özgürce ifade edebilmeyi öğrenirler. Bunların yanında yaptıkları sanat etkinlikleriyle farklı branşlardaki öğretmenleri tarafından gözlemlenip yetenekleri doğrultusunda değerlendirilirler.

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Türkçe etkinliklerimizin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra yaratıcılık ve dil gelişimlerini destekleyici şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunu çalışmalarının yanında, dramatizasyon, taklit oyunları, pandomim, hikâye dinleme, hikâye oluşturma, kelime, cümle kurma ve cümle tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. O gün ele alınacak konular dahilinde çocuklarımız dil becerilerini geliştirme, kelime dağarcığını genişletme, kendini, duygularını, düşüncelerini doğru ve özgürce ifade etme fırsatı bulurlar.

 

MÜZİK VE RİTİM ETKİNLİĞİ

Çocuklarda ritim duygusunu geliştirmek ve müziğe karşı ilgi uyandırmak amacıyla çocukların müzik aletlerini, vücut dillerini kullanabilecekleri eğlenceli etkinliklere yer verilmektedir. Yaptığımız çalışmalarda çocukların öğrendikleri şarkılar sayesinde çevreye karşı duyarlılıklarının geliştiği, bilgi kazanımları elde ettikleri ve bu şekilde öğrendiklerini zihinlerinde daha kolay muhafaza ettikleri gözlenmektedir.

 

HAREKET VE OYUN ETKİNLİĞİ

Oyun çocukların dünyalarını keşfedip anlamlandırabilmemizde etkili bir yoldur. Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Beden koordinasyonunu sağlama, küçük ve büyük kasların motor gelişim çalışmaları, denge, yönerge anlama, takip etme becerilerini geliştirici etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca geleneksel yöresel çocuk oyunlarının, açık havada oynanan sokak oyunlarının da hareket ve oyun etkinliklerimiz kapsamındadır.

 

İLKOKULA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

İlkokula hazırlık etkinliğinde öncelikli olarak çocuğun ilgisini canlı tutmaya, akıl yürütmesine ve algılama yeteneğini geliştirmesine fırsat sağlamaya önem verilir. Ayrıca hazırladığımız etkinlikler el-göz koordinasyonu, parmak kasları ve kemik gelişimini sağlayıcı özellikte olup; çocukların okumanın ve yazmanın ne demek olduğunu kavramasına katkı sağlar.

Etkinliklerde kullandığımız kavram geliştirici ve eğitici materyaller problem çözme becerilerini geliştirme, nesneleri daha iyi algılama, nesnelerin fiziksel özelliklerini ve nesneler arasındaki ilişkiyi kavramalarına da uygun ortam sunar. Matematiksel sorgulama ve akademik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmalar yapılmaktadır.

 

FEN VE EKOLOJİ ETKİNLİĞİ

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme, keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, mevsim veya hava durumu panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma, deney etkinlikleri yapılmaktadır. Deneylerimiz okul laboratuvarında ders programında belirlenen ders saatinde uygulanmaktadır.

 

MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Çocuklarımızla yaptığımız mutfak etkinlikleri ile amaç onların yen tatlar keşfemelerini, yaratıcı ürünler ortaya çıkarmalarını ve deneme yanılma yoluyla yiyeceklerdeki fiziksel değişimleri gözlemleme, belli durumlarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme, başladığı işi bitirebilme gibi kazanımlara katkı sağlamaktadır.

 

ALAN GEZİLERİ

Öğrencilere işlenilen konular hakkında yaşantı zenginliği sağlayabilmek amacıyla yaş ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyici, yıl içerisinde işlenen temalarla ilgili gezi ve gözlemler ile görsel - işitsel sanatlara bağlı olarak tiyatro gezileri yapılmaktadır. Aileler, bu gezileri gönderilen bilgi yazılarından takip ederler.

 

Anasınıfımızda yıl içinde görülecek branş dersleri

1-İngilizce

2-Görsel Sanatlar

3-Müzik

4-Spor ve Jimnastik

5-Halkoyunu

6-Drama

 

1-İNGİLİZCE

Türk ve yabancı uyruklu üç ayrı öğretmen tarafından haftada 10 saat olarak uygulanmaktadır. Main, speak ve skills olarak dersler sınıflandırılmıştır. İngilizce programının temel amacı öğrencilere İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle; el işi-resim çalışmaları, akıllı tahta programları ile görsel ve işitsel yöntemlerle yaş gruplarına uygun oyunlarla derse karşı merak ve ilgi uyandırılır.

 

2-GÖRSEL SANATLAR

Haftada bir saat ilgili branş öğretmenleri tarafından seramik atölyesinde uygulanmaktadır. Seramik dersi, çocuğun psikomotor becerilerinden ince motor gelişimine katkı sağlamayı, hayal gücü ve yeteneklerini geliştirmeyi , deşarj olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca estetik duygularının gelişmesine, sanatla iç içe yaşamayı öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

3-MÜZİK

Haftada bir saat olarak uygulanan müzik dersi ilgili branş öğretmeni tarafından verilmektedir. Müzik dersini amacı çocuklara yaş seviyelerine uygun şarkı öğretiminin dışında, orff aletlerini kullanmalarına, çeşitli müzik aletlerini ve ünlü müzisyenleri tanımalarına olanak sağlamaktır.

 

4-SPOR VE JİMNASTİK

Spor derslerimiz jimnastik adı altında haftada 2 ders saati yapılır. Bu dersimizde çocukların komutları duyması, paylaşmayı öğrenmesi, özgüven kazanmasına yönelik çalışmalar sportif oyunlarla verilmektedir.  Ayrıca  temel duruş hareketleri, koordinasyon geliştirici hareketler  gösterilmektedir.

5-HALK OYUNU

Haftada bir saat olarak uygulanan halk oyunları dersi ilgili branş öğretmeni tarafından verilmektedir. Çocukların anatomik ve fizyolojik gelişimini sağlamak, iyi duruş alışkanlığı edinmek, el-göz-ayak koordinasyonu geliştirmek, ritim duygusunu, birlikte hareket edebilme ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

6-DRAMA

Öğrencilerimizin yaratıcılık özelliklerini geliştirmek, oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek amacıyla haftada bir saat branş öğretmeni tarafından  uygulanır. Çocuklar drama ile düşünüp plan yaparak, bu planı organize ederek, düşüncesini eyleme dönüştürmeyi öğrenirler.

 

Her ay konularımıza bağlı olarak ele aldığımız ders tekniklerimize ve metotlarımıza yer veririz.

 

1-Scamper Tekniği

2-Mandala tekniği

3-Origami tekniği

4-Akıl Ve Zekâ Oyunları

5-Göster anlat

6-Ülkeler ve  Bölgeler

7-Değerler Eğitimi

 

1-SCAMPER TEKNİĞİ: Yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklarımıza farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

 

2-MANDALA TEKNİĞİ: Mandala hemen hemen daire veya merkez anlamına gelir. Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir. Mandala, boyama yoluyla insanı sakinliğe ulaştırır, rahatlatan bir etki yapar. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanır. Mandala çalışmasından sonra çocukların, gruba uyum sağlamalarında , dinleme becerilerinde ve dikkat sürelerinin uzamasında olumlu etkiler görülür.

 

3-ORİGAMİ TEKNİĞİ: Kağıt katlama çalışmaları olarak bilinen origami, eğlenceli bir sanat etkinliğidir. Kağıtları katlayarak, yapıştırıcı kullanmadan şekiller oluşturabilme sanatı origami olarak adlandırılır. Origami çocukların yeteneklerini keşfetme açısından kullanılabilir. Çok uzun olmayan 7-8 adımda sonuca ulaşabilecekleri origami çalışmalarını bir müdddet sonra bozarak kendileri yapmaktadırlar. Çocuklar origami çalışmalarını yaparken dikkatlerini aşırı yoğunlaştırırlar. İnce motor hareketleri açısından da bu önemlidir. Sınıf ortamında sinevizyon yardımıyla bütün sınıfla beraber  adım adım uygulanmaktadır.

 

4-AKIL VE ZEKAOYUNLARI: Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Anasınıfımızda Equlıbro, Domino, Jenga, Kapla, Bingo, Look Look, Cumulo, ,ZooLogic, Zig Zag vb. oyunlara yer verilir.


5-GÖSTER ANLAT: Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onlara keşif yapabilme cesareti kazandırır, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için pratik yapma olanağı sağlar.Bu etkinlik öğrencimizin ilgi duyduğu bir konuda araştırma yapması ve bu konudaki bilgi ve deneyimlerini arkadaşları ile paylaşabilmesi için dönemde bir kez tüm öğrencilerin yaptığı bir etkinliktir.

6-ÜLKELER BÖLGELER: “Evliya Çelebi Geziyor” isimli kitap setimizde Türkiye’nin bölgelerini ve dünya ülkelerini, komşu ülkeleri ve şehirleri başkentlerini, tarihi, doğal güzelliklerini,konuşma dillerini, örf ve adetlerini,meşhur yemeklerini,kullandıkları paraları daha ayrıntılı olarak tanımalarına imkan sağlanır.

7-DEĞERLER EĞİTİMİ: Değerler içinde yaşadığımız toplumumuz için de önemlidir; çünkü onlar genel yaşam tarzımızı ve yönünü belirleme açısından önemlidir. Erken çocukluk döneminde de bu  değerlerin kazandırılması ayrı bir önem taşır. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, sorumluluk, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

YIL İÇİNDE  YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

—  BELİRLİ GÜN VE HAFTA KUTLAMALARI

—  VELİ KATILIM ETKİNLİKLERİ

—  DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

—  SERGİ VE YILSONU GÖSTERİSİ

—  BİLİM ŞENLİĞİ

—  PORTFOLYO SUNUM GÜNLERİ

ANASINIFIMIZDA REHBERLİK

Anasınıfımızda Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini hedefler. Her öğrencinin yaş dönemine özgü duygusal ve sosyal gelişimlerini izleyerek eğitim sürecini destekler. Çocuklardaki gelişimi olumlu yönde sağlamak amacıyla oyun niteliğinde hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmeninin rehberliğinde uygulanır.  Ayrıca sınıf  öğretmeni  değerler eğitimi çalışmalarında konuyu pekiştirmek amaçlı sunumlar yapar.