Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
OKUL & BÖLÜMLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Okul & Bölümler

ANA SINIFI Çoklu zeka gelişimi etkinlikleri, İngilizce konuşma ve uygulama, fen ve doğa etkinlikleri, sanatsal ve sportif faaliyetler, müzik ve drama, değerler eğitimi...
ANA SINIFI
İLKOKUL Öğrenmeyi ön planda tutan, öz güveni yüksek, araştırmacı, sorgulayan, ezberlemeden eğlenerek öğrenen, yaratıcı ve üretken bireyler...
İLKOKUL
ORTAOKUL Akademik başarısını kanıtlamış, analiz-sentez ve uygulama yapabilen, ileri seviyede İngilizceye hâkim, millî bilinç ve sorumluluk sahibi gençler...
ORTAOKUL
İNGİLİZCE Akademik Danışman Kurulunca desteklenen, yaşa ve bireysel farklılıklara uygun, akıllı tahta ile zenginleştirilmiş sınıf ortamları...
İNGİLİZCE