Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Tanıtım

Saygılı, Çalışkan ve Başarılı Çocuklar İçin... Sevgi Ortamından Başarılı Ve Mutlu Çocuklara… • Hayata Gülümseyen Çocuklar İçin…

Görüş ve bilgilerine güvendiğimiz öğretmen kadromuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin değerli Öğretim Üyelerinden oluşan "Danışmanlar Kurulu Komisyonu" tarafından mülakat ile oluşturulmuştur.


Saygılı, Çalışkan ve Başarılı Çocuklar İçin...

 

■ "Yeteneklerinin ve gücünün farkında olanların, öğreneceklerinin sınırı olmaz."

○ Öğrenmeyi ön planda tutan öz güveni yüksek, araştırmacı, sorgulayıcı ve ezberlemeden eğlenerek öğrenen, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştiriyoruz.

○ Çocuklarımızı yaptıklarıyla değil yapabilecekleriyle değerlendiriyoruz. Başarma duygusu ve heyecanıyla başarının sınırlarını zorluyoruz.


Sevgi Ortamından Başarılı Ve Mutlu Çocuklara…

 • Her öğrencinin farklı ve özel olduğu gerçeğinden yola çıkarak bireysel gelişimler izlenir.
 • Eğitim öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimleri göz önünde bulundurularak yapılandırılır.
 • Öğretim programımız çağdaş gelişmeler takip edilerek zenginleştirilir.
 • Derslerin soyut, ezbere dayalı değil; somut, yaşantıya dayalı ve günlük yaşamla ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenir.
 • Gerçek bir öğrenmenin sağlanabilmesi için derslerin içeriği ile ilgili öğrencinin öğrenme biçimine uygun etkinlikler düzenlenerek yapılandırıcı sınıf ortamları oluşturulmaktadır.
 • Eğitim uygulamalarımız sınıf öğretimi ile bireysel öğretimin sentezidir.
 • Hedefimiz; sorgulayan, öz güvenli, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi, kendini ifade etme yeteneğine sahip, araştıran, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren, ülkesini ve insanları seven, dürüst, özverili, akademik olarak başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Hayata Gülümseyen Çocuklar İçin…

 

Öğrencilerimizi, kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında

 • Kişisel hedeflerini geliştirebilen,
 • Bir grubun ya da ekibin parçası olabilmek için iş birlikçi davranışlar geliştirebilen,
 • Çeşitli konuların kendi içindeki ve diğer konularla arasındaki farklı ilişkileri görebilen,
 • Veri toplayı bilen, analiz edebilen,
 • Zamanını etkin kullanabilen, olaylar karşısında doğru kararlar alabilen ve dönüşümlü düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Çocuklarımızın yaratıcı, demokratik, çağdaş ve zevkli bir eğitim ortamında kazanımlara ulaşmasını sağlamak hedefimizdir.