Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Tanıtım

Yabancı dil öğretimi her yaşta ve her düzeyde uygulanabilen fakat oldukça ciddiye alınması gereken bir süreçtir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi ülkemizde son yıllarda oldukça büyük bir önem kazanmıştır. Çünkü artık global dünyanın bir parçası olmanın gereklerinden biri de günlük hayatta İngilizceyi aktif bir şekilde kullanmaktan geçmektedir.

Günümüzde dil öğrenim yaşı 5-6 yaşlarına kadar inmektedir. Bu dönemde okul, aile ve çevrenin gerekli işbirliği dil öğreniminde çok önemli bir etkendir. Çocukların beyinlerindeki dil gelişimi 2 yaşında başlar ve ergenlik dönemine kadar sürer (Krashen). Eğer çocuk bu dönemde yabancı dil öğrenmeye başlarsa yabancı dili de ana dili gibi rahatlıkla öğrenebilir.


Ana sınıfından itibaren 8. Sınıf sonuna kadar uygulanan İngilizce öğretim programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim programımızda ana dil öğretme yöntemi kullanılarak öğrencilerimizin dili severek, eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının etkin kılınması hedeflenmektedir.


Öğrencilerimizin derse aktif katılımı önemli olduğundan sınıf içi oyunlara, canlandırmalara, sunumlara, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelere yer verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin İngilizceyi sevmeleri, okulda öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmeleri, dört temel beceri olan İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı aktif olarak kullanabilmeleri, kendi değerlerimize önem vererek diğer kültürleri de öğrenmeleri, telaffuzlarını kendi seviyelerine uygun olarak geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu süreçte dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine sınıfta bir dil atmosferi oluşturulur ve bu atmosferde her öğrenciye dil öğrenme olanağı ve ortamı sağlanır.


Okulumuz ve zümremiz, öğrencilerimizin yabancı dil edinim sürecinde üniversitemizden ve üniversitemiz tarafından belirlenen danışman hocalarımızdan da yardım alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası öğrenci değişim programlarından yabancı dil öğrencilerini sıklıkla okulumuzda misafir ediyor ve öğrencilerimizin uluslararası bir atmosferi tecrübe etmelerini sağlıyoruz.