Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Veli Görüşme Saatleri

Öğrencilerimizin; akademik, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel gelişiminde, okul-aile işbirliğinin etkisi kaçınılmaz olduğundan öğretmen-veli görüşmelerine büyük önem vermekteyiz. Bu görüşmelerin daha verimli ve etkili gerçekleşmesi amacıyla öğretmenlerimizle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde bireysel görüşme yapabilirsiniz.