Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
Yemek Listesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji yemekleri ONDOKZU MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI EĞİTİM VE YURT HİZMETLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YEMEKHANE TESİSLERİNDE hazırlanmaktadır.
█ Güncel yemek listeleri aşağıda paylaşılmıştır.